JOSEF LADA
JOSEF LADA

nejznámější obrazy:


 • Tancovačka (1929)
 • Sváteční hospoda (1932)
 • Rodná chalupa (1933)
 • Zabijačka (1935)
 • Triptych s českou krajinou (1935)
 • cyklus 4 Dětských her (1936-37)
 • Pokoj lidem dobré vůle (1938)
 • Velikonoce (1938)
 • Vánoce (1938)
 • Vodník (1939)
 • cyklus 12 měsíců (1941)
 • Betlém v zimě (1942)
 • Ponocný v letní noci (1942)
 • Zima na splavu (1943)
 • Rvačka v hospodě (1943)
 • Slouha (1945)
 • Narodil se Ježíšek (1948)
 • Mikuláš, anděl a čert (1948)
 • Hastrmanův podzim (1949)
 • Ponocný (1947)
 • Tichá noc (1951)
 • Sáňkující děti (1952)
 • Podzim (U ohníčku) (1954)
 • Jaro (1954)
 • Děti v zimě (1955)
 • U vánočního stromku (1955)
 • Hastrman v zimě (1957)

     *17. prosince 1887  Hrusice - 14. prosince 1957  Praha


Narodil se hrusickému ševci Josefu Ladovi a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské, jako nejmladší ze čtyř dětí.
Z Hrusic a okolí čerpal řadu námětů svých obrazů.

Jako půlroční chlapec upadl na knejp (ševcovský nůž) a poranil si oko. Proto viděl jen na jedno a chybělo mu prostorové vidění.  

V roce 1901 odešel do Prahy, aby se na Královských Vinohradech vyučil malířem pokojů a divadelních dekorací. O rok později vstoupil do učení na knihaře a zlatiče. V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav.

Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil 1339 kreseb) a další knihy Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. 

V oblasti výtvarného umění vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc ilustrací. 

Společně s Čapkem, Nezvalem a Vančurou se stal jedním ze zakladatelů tzv. "moderní pohádky" v české literatuře a obdržel za svoje dílo roku 1947 titul národní umělec. 

Dne 18. června 1923 se oženil s Hanou Budějickou a narodily se jim dcery Alena a Eva. Alena Ladová byla rovněž ilustrátorka a malířka. O svém otci napsala v roce 1963 knihu Můj táta Josef Lada, které bylo vydáno přes 9000 výtisků, v knize byly také použity ilustrace z jiných Ladových děl. Dcera Eva se narodila 18. prosince 1928, byla nadaná klavíristka a zahynula v 16 letech při leteckém bombardování u Emauzského kláštera 14. února 1945.